Vedtægter og Generalforsamling

Den 6. marts 2023:

Der indkaldes til generalforsamling i seniorklubben onsdag den 12. april 2023.

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med afslutningen på dagens gunstart.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen