Forside

Scorekort ordning

Sorø Golfklub benytter nu en touch skærm dels til registrering af tidsbestilling, ankomst samt til udskrivning af scorekort og der vil være mulighed for at den enkelte spiller selv kan indberette eventuelle ændringer i Golf Boks. (Her tænkes på op nedskrivning af handicap.

Denne ændring har Seniorklubbens matchledelse haft op til drøftelse og blevet enige om, at ved vores onsdags match er vi indstillet på følgende:

1. ved ankomst melder man sig på matchleder kontoret og bliver registreret og for     at få en ny tid til næste gang.

2. Den enkelte spiller skal selv udskrive sit scorekort.

3. Ved spillets afslutning underskrives scorekortet af spiller og markør.

4. Matchen er tællende så husk at din markør skriver sit medlemsnr. i den     indrettede rubrik sammen med sin underskrift.

5. Når scorekortet er udfyldt korrekt lægges det som før ned i den blå kasse     inde på bordet ved restaurant Tee Stedet.

6. Matchledelsen sørger herefter for at det enkelte scorekort bliver registreret i     Golf Boks så dine ændringer senest vil være synlige 1 til 2 dage efter     aflevering i Golf Boks

PS    Ved slagspil skal scorekort ikke omregnes til stabelford point idet systemet selv              tager højde for brugte slag.

OVENNÆVNTE TRÆDER I KRAFT FRA STARTEN AF 2013.